testing

  >>登峰美崙導覽

 

 

        

          >> 建築外觀

 

登峰美崙

 

    原石雕硺

    成就傳家之作

 

巴洛克建築美學

 

    古典智慧

     成就傳家瑰寶

 

 

巴洛克建築美學

 

    古典智慧

     成就傳家瑰寶

 

 

古典美學

 

    精緻之美

    成就傳家極品

 

 

古典美學

 

    自然之美

    與奇萊山共舞

 

 

   

      >> 住家門面

 

登峰美崙

 

    重視建築內涵

     也在乎門面

 

古典美學

 

    欣賞精緻典雅    

 

 

      >> 車庫與玄關

 

車庫

 

    崗石打造的車庫  

     不會太高檔吧 ?

 

車庫

 

  以花崗石打造車庫

    

 

玄關

 

    點燈~~

      迎您回家 !!

 

          

 

 

      >> 夜間建築景觀照明

 

登峰美崙

 

    點亮~~

      美崙的夜 !!

 

          

 

登峰美崙

 

    點亮~~

      美崙的夜 !!

 

          

 

 

 

 

匯豐盛建設股份有限公司  

住址 >>花蓮市中原路 263 號 2 樓   

電話 > 038-333508  038-325628   

統一編號 >> 27774365

 

 

 

= 038 = 花蓮不動產實價登錄資訊網  王忠誠 經理  製作